РЕЙКИ  ЖИТЕЙСКИ  ПРАВИЛА

 1. Точно днес не се тревожи.
 2. Точно днес не се ядосвай.
 3. Уважавай родителите си, учителите и по-възрастните.
 4. Печели хляба си честно.
 5. Бъди благодарен за всичко и бъди благ с всичко живо.

РЕЙКИ

Думата “Рейки” има японски произход и се превежда като “Универсална енергия на жизнената сила”, “Божествена енергия на жизнената сила” или “Духовна енергия”. Състои се от две части: “Рей” – мъдростта и познанието за цялата вселена и “Ки” – енергия на жизнената сила.
Жизнената енергия е позната на всички древни култури, но под различни имена – като Ki в Япония, Chi в Китай, Prana в Индия, Ка в Египет и т.н.
Енергията на жизнената сила тече във всяко живо нещо – хора, животни, растения. Тя присъства и във всичко около нас – скалите и неодушевените предмети. Всичко е енергия и енергията е във всичко. Ето защо всичко, което живее има нужда от добра връзка с тази енергия, за да се установи по-добро равновесие и хармония. Всяка неуравновесеност води до неизправност, блокажи и разбалансиране, а оттам и до болести и проблеми.
Като лечебна система “Рейки” се използва и преподава на Запад от края на 30-те години на XX век. До началото на 90-те години историята за нейното откриване се е предавала само устно.
Доктор МикаоУсуи /1865-1926/, японски будиски свещеник, начетен учен и преподавател в християнската семинария, след дългогодишни упорити проучвания, медитиране и уединение получил духовно прозрение и позволение да предава мъдрост и способности посредством вливане на духовна енергия. Доктор Усуи в продължение на много години лекувал хората в Япония, преди да предаде своите познания и опитности на своя ученик доктор Чуджиро Хаяши /1879-1940/. През последните години от своя живот доктор Микао Усуи основал Усуи Рейки Рьохо, което означава – методът на Усуи за лечение с духовна енергия, придобил широка известност по целия свят просто като “Рейки”.
От класическото Рейки, създадено от доктор Усуи са развити други Рейки-системи от различни Рейки мастери, които в основата си съдържат класическите техники, но имат добавени практики от съответните Рейки мастери.

Рейки е съвършена, гъвкава система за самопомощ и вътрешно развитие, която се приспособява към онзи, който я използва. Рейки ни връща контакта с отдавна забравената от нас, но проникваща във всичко жизнена енергия и ни учи как отново да обичаме себе си. Инициацията в рейки не означава непременно превръщането на човека във велик лечител, богат бизнесмен или просветлено същество. Тя просто изважда от теб най-доброто, засилва способностите ти и показва кои части от живота ти все още не са цялостно проявени.
Рейки е метод на съзнателно свързване на нашата енергия с космическата енергия, метод на активно навлизане в нея с цел нейното получаване, насочване и по-нататъшно предаване.
Рейки е безопасна, неагресивна лечебна техника чрез полагане на ръце, прилагана върху самите нас или върху други хора, животни или растения. Тя не включва натиск или масаж, или каквато и да е друга манипулация, тъй като при нея се използва абсолютно балансирана космическа енергия, която спомага за лечение и хармонизиране на човешкото тяло, ум, емоции и дух.
По традиция в Рейки има три нива на квалификация, като във всяко по-горно ниво се придобиват все по-високи възможности за използване на Рейки енергията. При Рейки първо ниво чрез инициализацията се отваря вътрешния лечебен канал на обучавания, така че той става приемник и проводник на Рейки-енергията, при което може да извършва енергетично въздействие върху себе си, непосредствено върху друг човек, растения или животни само чрез полагане на ръце. Рейки енергията протича през настроения човек, въздейства му и го балансира и едва след това протиче към обекта, на който се въздейства.
При Рейки второ ниво се придобива и възможност за въздействие от разстояние. Усвояват се три свещенни символа, както и някои специални техники, които усилват Рейки и позволяват ефективно въздействие от разстояние.
С Рейки второ ниво инициализираните могат да хармонизират и балансират ситуации в миналото, настоящето и бъдещето, да почистват и енергизират помещения, сгради, храни, лекарства и др. В общи линии инициализираните в Рейки 2 имат възможност да работят с Рейки във всяка ситуация и винаги когато им се налага.
При Рейки трето ниво инициализираните са лечители и учители в Рейки. Това е нивото на Рейки Мастера – човек, посветил се на овладяване майсторството на Рейки, с богат практически опит, теоритична подготовка и квалифициран да обучава други хора в тази система.

                   Съвети и инструкции
                при лечение на 1-во ниво

Рейки в никакъв случай не заменя медицината, лекарствата и лекарската помощ. Тя идва в подкрепа на всеки вид лечение или терапия, както медицинска, така и психологическа, понеже активира собствените сили на организма в естествения процес на оздравяване.
След настройката в Рейки, която е за цял живот, много важно е:
– да се създаде навик за ползване на Рейки при всяка възможност;
– да се отработят основните позиции на ръцете по време на подаването на енергия като Рейки канал;
– да се стремим да усещаме преминаването на Рейки енергията;
– никога да не губим вяра във възможностите на Рейки енергията.
Стремете се винаги да правите един пълен сеанс. След приключването му може да се съсредоточите върху зоните на болка. Продължителността на всяка позиция на ръцете трябва да бъде около 3-5 минути. На проблемните области се подава енергия 10-20 минути. Общата продължителност на един пълен сеанс трябва да бъде 75 минути до 1 час.
При възрастни и болни хора или деца се започва с 10-15 минутен сеанс, за да се даде възможност да свикнат с енергията.
По време на сеансите е добре да се слуша релаксираща музика.
Препоръчително е лечението да започне с четири последователни сеанса, по един на ден, което ще стимулира тялото и ще подпомогне вътрешната детоксикация на организма. Добре е през това време да се поемат много течности. Възможно е получаването на изострени хронични оплаквания, за което предварително лекувания трябва да се уведоми. Това показва, че Рейки енергията наистина действа. Състоянието бързо отшумява, след което настъпва общо подобрение.
След четирите последователни сеанса същите се провеждат обикновено по един или два пъти седмично.
По време на лечението провеждащият сеанса трябва да бъде в душевно равновесие, да създаде спокойна, изпълнена с мир, любов и доверие обстановка.

При започване на сеанс с Рейки е препоръчително:

 • да се свалят пръстените и часовниците;
 • да се измият ръцете със сапун преди и след сеанса;
 • да се разхлабят стегнатите колани, вратовръзки и т.н. както на отдаващия, така и на приемащия енергия;
 • пациентът трябва да свали обувките си , да не кръстосва крака и да лежи спокойно;
 • покрийте пациента до средата на гърдите с одеало и поставете чиста салфетка върху очите му (ако желае);
 • пуснете релаксираща музика;
 • погладете три пъти аурата на пациента, от главата към краката. Това действа отпускащо;
 • седнете удобно и спокойно;
 • започнете сеанса като поставите ръцете си върху тялото на човека, без да натиската (леко и нежно с любов), така че цялата ръка да има контакт с тялото;
 • след започване на сеанса поддържайте постоянен контакт на ръцете с тялото, особено внимавайте при смяна на позициите (преместването на ръцете да става една по една, а не двете едновременно);
 • пръстите на ръцете се държат събрани – това важи и за отдаващия и за получаващия енергия;
 • при сеанса ръцете не винаги стават “горещи”. Това в никакъв случай не означава, че Рейки енергията не протича, тя просто се адаптира към нуждите на приемащия;
 • ако получаващия енергията заспи, това е предимство, тъй като се предоставя възможност на енергията да протича свободно и независимо от разума;
 • ако липсват органи или части от крайници, давайте Рейки така, сякаш те съществуват (и върху протезите);
 • при гипсови превръзки поставете ръцете си върху гипса – Рейки протича и през него;
 • никога не давайте Рейки при съмнения за счупено. Изчакайте първо лекарската намеса.
 • при изгаряния дръжте ръцете си на разстояние от пострадалото място;
 • обезателно предупредете пациента, че евентуалните симптоми на “влошаване” ще отшумят до 24 часа след сеанса;
 • преди да приключите сеанса, попитайти получаващия дали има нужда от специално третиране на някоя друга част от тялото му;
 • за завършване на сеанса сложете ръцете си под коленните ямки, а след това върху стъпалата (пръстите на ръцете върху пръстите на краката) на пациента – за “заземяване”;
 • помилвайте отново три пъти аурата. Благодарете на универсалния източник на енергия;
 • ако е удобно след сеанса дайте възможност на клиента няколко минути да почине, за да дойде на себе си.

Освен на хора, Рейки може да се подава на животни, растения и цветя.
Животните много обичат Рейки, особено кучетата и котките. Давайте Рейки на кучетата за около 20 до 30 минути. Котките са много чувствителни към енергията, поради което на тях им е необходимо по-малко време. Животните сами показват кога трябва да спре подаването на енергия – те просто стават или скачат и си отиват.
Слагайки ръце около саксията, вие давате Рейки на корените, след това на листата и т.н.
Преди посаждане задръжте известно време семената в ръцете си.
Третирайте с Рейки онези храни, които чувствате, че не са особено “добре” настроени към вас.
Въздействайте върху лекарствените средства, за да подсилите тяхното благотворно въздействие и да ограничите страничните им ефекти.

При ползването на Рейки енергията трябва да се има в предвид, че тя:

 • няма нежелани странични ефекти и е винаги налице в неограничени количества;
 • съчетава се много добре с медитации, йога и всяка друга подсилваща /духовна/ практика;
 • изключително полезна е за всички хора, които се занимават с терапии;
 • стимулира изчистването (дезинтоксикацията) на тялото;
 • подпомага естествените процеси на оздравяване;
 • колкото повече се използва Рейки, толкова по-мощен става неговия поток;
 • помага благоприятно преди и след хирургическа намеса;
 • помага за спирането на кръвоизливи;
 • в периода на лечение да се правят чести медицински изследвания, за да се следи евентуалната необходимост от ограничаване на приеманите лекарства;
 • по време на лечение да се пият много течности, които стимулират естествените реакции на дезинтоксикацията.
 • много важно е при започване лечението да не се дават обещания и да не се правят предвиждания, защото не можем да знаем как ще се развие и ще се приеме ли лечението. Душата на лекувания трябва сама да бъде готова за изцеление.

АУРА И ОСНОВНИ ЧАКРИ

Нашето физическо тяло е обгърнато от енергийна обвивка, която се нарича аура. Нейните размери могат да бъдат от няколко сантиметра до 30 метра извън границите на физическото тяло, в зависимост от физическото здраве и енергийния потенциал на индивида. По дефектите в аурата (пробиви, изтъняване, деформации) могат да се определят различните заболявания на физическото тяло. Аурата съпътства човека от неговото раждане да смърта му. В нормалния си живот човек е подложен на много външни въздействия. Той постоянно изразходва големи количества енергия и е логично и необходимо по някакъв начин да я набавя. Това става през енергийните порти, разпределени по цялото тяло. Най-важните големи енергийни порти са 7 на брой и се наричат чакри, което означава колело или вихър.
Първа чакра – нарича се коренна или основна. Намира се в издатината между половия орган и ануса. Цвят при визуализация – червен. Отговаря за надбъбречната жлеза, скелета, кожа, кръв, дебело черво, таз, бедра, стъпала, отделителна система. Житейски  аспект – “Аз имам”.
Втора чакра – сакрална. Намира се във вдлъбнатината на последния опашен прешлен. Цвят – оранжев. Отговаря за тестиси /яйчници, репродуктивна система, матка, сексуалност, долни храносмилателни органи, бъбреци, простата,пикочен тракт, долна част на гърба. “Аз чувствам”.
Трета чакра – пъпна. Цвят – жълт. Свързана с панкреас, мускули, храносмилане, чер дроб, далак, тънко черво, жлъчен мехур, средно част на гърба. “Аз мога.”

Четвърта чакра – сърдечна. Местоположение – центъра на гръдния кош. Цвят зелен или розов. Свързана с тимусна жлеза, дишане, кръвообращение, имунна система, сърце, бели дробове, горна част на гърба, ръце. “Аз обичам”.
Пета чакра – гърлена. Местоположение – вдлъбнатината на последния туракален прешлен. Цвят – син. Свързана с щитивидна жлеза, метаболизъм, уши, нос, уста, зъби, врат, гърло. “Аз комуникирам”.
Шеста чакра – трето око. Местоположение – средата на челото. Цвят – индиго. Свързана с хипофиза, мозък, ендокринна система, глава, очи, лице. “Аз виждам”.
Седма чакра – теменна. Местоположение – темето. Цвят – виолетово, пурпурно или бяло. Свързана с епифизната жлеза, нервната система, умът и цялото тяло. “Аз знам”.

През чакрите жизнената енергия се пренася по т.н. меридиани в тялото и всички органи. При неправилно функциониране на чакрите се получават блокажи по меридианите, което се отразява на аурата и ако тези блокажи не бъдат отстранени, могат да се отразят като физическа болка или страдание.
Всяка отрицателна мисъл или негативна дума се отразява върху енергийния баланс на тялото и съответно на аурата, особено ако те са системни. Обратно, всички положителни преживявания – любов, привързаност, просперитет, удоволствие от духовен аспект допринасят за повишаване вибрациите на жизнената енергия. Рейки енергията е с по-високи вибрации, в следствие на което обикновено не се вижда с просто око, но може да бъде засечена с Кирилианова фотография, а някои хора могат да я виждат като бял или златисто бял поток. За разлика от Ки-енергията, която е навсякъде около нас и в нас, Рейки енергията протича само след настройка (инициализация) от Рейки учител, при което става духовно упълномощаване (разрешение за достъп до тази енергия). С инициализацията се отваря един съществуващ канал в нашето енергийно тяло. Това придобиване на достъп до лечебната енергия само чрез настройка е едно от нещата, които правят Рейки уникална. Тя е достъпна за всеки, който я желае от сърце – независимо от възраст, религия, интелект, обществена прослойка.

Препоръки:
Всеки ден, особено след инициализацията, в продължение на 21 дни, за да се подпомогне прочистването и пренастройката на организма си давайте Рейки. Така вие ще зареждате постоянно батерията на своя живот с нова и нова жизнена енергия. Това стимулира и духовния и душевен растеж на индивида. Колкото по-често се прилага Рейки, толкова повече се увеличава енергията в теб. Много важно е също така да свикнете винаги да слагате ръцете си някъде по тялото – например докато говорите по телефона, гледате телевизия или сте на кино, театър и т.н. Научете ръцете си да не бездействат. В трудни ситуации и при злополуки винаги мислете за Рейки. Не забравяйте, че Вашите ръце вече са винаги готови да помогнат с Любов.

         
    Рейки 2-ро ниво

При Рейки второ ниво се придобива възможност за въздействие от разстояние. Усвояват се три свещенни символа, както и някои специални техники, които усилват Рейки и позволяват ефективно въздействие от разстояние.
С Рейки второ ниво инициализираните могат да хармонизират и балансират ситуации в миналото, настоящето и бъдещето, да почистват и енергизират помещения, сгради, храни, лекарства и др. В общи линии инициализираните в Рейки 2 имат възможност да работят с Рейки във всяка ситуация и винаги когато им се налага.
Първият от символите е Чо-Ку-Рей, който се използва за усилване на енергията. В Рейки той е известен като “превключвател на светлината”  и “енергията тук и сега”. Като си представите символа Чо-Ку-Рей, способността ви за достъп до енергията Рейки се усилва многократно.Трябва да запаметите символите и да се научите да ги рисувате точно.
Следващият символ е Сей-Хе-Ки и традиционното му предназначение е за емоционално изцеление. Често след освобождаване на емоцията физическото заболяване изчезва. Гневът, отчаянието, страхът, скръбта и самотата са много по-чести причинители на човешките заболявания от всички вируси и бактерии. Сей-Хе-Ки може да бъде призован за закрила и пречистване, за изчистване на негативна енергия, за предпазване от негативни емоции, за изчиствене на помещения от болести и духове.
Третият символ е Хон-Ша-Зе-Шо-Нен. Той е във формата на висока пирамида и наподобява човешко тяло. Символът гласи – “Няма време, няма пространство” или “Няма минало, настояще и бъдеще, всичко е сега”. Това е символът за лечение от разстояние. Използва се винаги при лечение от разстояние или при лечение на отсъстващ, но също така и при лечение с полагане на ръце – както на други хора, така и при самолечение.
По време на сеанс оставете интуицията да ви води за използването на символите.
Винаги се отнасяйте към символите Рейки с уважение. Те са свещенни изображения на много древна енергия и я въплъщават в себе си.

 

Литература по темата:

 • “Рейки – цялостно ръководство за едно древно лечителско изкуство” – Даян Стейн
 • “Рейки – основи, философия и практическо приложение” – Барбара Симонсон
 • “Рейки за цял живот” – Пенелопи Куест

Пълно практическо ръководство за Рейки 1-во, 2-ро и 3-то ниво

 • “Рейки – използване на лечебната енергия за мир, радост и жизненост” – Мери Хол
 • “Духът на Рейки”– Валтер Любек, Франк Арджава  Петер, Уилям Ли Ранд

Пълно ръководство за лечение с Рейки

 • “Рейки – най добрите практики” – Валтер Любек и Франк Арджава Петер